GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Avfallsnätverk

Nätverket samverkar för att lösa regiongemensamma frågor inom avfallsområdet. Gruppen arbetar med utveckling och gör olika satsningar för att uppfylla målbilden i den regionala avfallsplanen A2020. Nätverket är också  en plattform för utbyte av information och erfarenheter.

Nätverket möts 5-7 gånger per år och består av avfallsansvariga tjänstepersoner i Göteborgsregionens kommuner.

Deltagare

 

Carina Åberg

Ale

John Eriksson

Alingsås

Jeanette Hartung

Göteborg

Emelie Wigermo

Göteborg

Eliza Farmand

Härryda

Sofia Samuelsson

Kungälv

Lennart Torgerson

Kungsbacka

Maria Hansen

Lerum

Anders Johansson

Lilla Edet

Pierre Bolvede

Mölndal

Anna Hansson

Partille

Camilla Svensson

Stenungsund och Tjörn

Thomas Wijk

Öckerö

 

Logga in Avfallsnätverket

Kontaktperson på GR:

Hanna Hellström
Projektledare
031-335 53 38

Återvinningscentral

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund