GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Chefsnätverk avfall & VA

Nätverket bildades 2011 i samband med att man slöt avtal mellan Göteborgsregionens kommuner om fördjupat regionalt samarbete inom avfall, vatten och avloppsområdet i Göteborgsregionen. Nätverket består av tjänstemän med ett övergripande ansvar för avfall-, vatten och avloppsfrågor i de kommuner som ingår i avtalet. Vidare agerar planeringschefen på GR ordförande i nätverket.
 
Nätverkets syfte är att bidra till uthållig tillväxt inom Göteborgsregionen genom att stödja och underlätta samarbete och samverkan inom avfall, vatten och avloppsområdet. Nätverket ansvarar för att på en strategisk nivå behandla de regionala kretsloppsfrågorna (avfall, vatten och avlopp) vilket omfattar långsiktiga ställningstaganden i frågor som rör regionens utveckling. Nätverket syftar även till strategisk styrning av det gemensamma arbetet som omfattas av avtalet. Nätverket möts minst tre gånger per år.

  1. Läs mer
  2. Länk till A2020 PDF
  3. Länk till VattenförsörjningsplanenPDF

Deltagare

 Kommun

Anders Kiani-Janson

Ale

Caronline Hagström

Alingsås

Henrik Kant

Göteborg

Jessica Sténhoff

Härryda

Anders Holm

Kungälv

Karl Lundgren

Kungsbacka

Annika Andersson

Lerum

Britt-Inger Norlander

Lilla Edet

Göran Werner

Mölndal

Per Söderquist

Partille

Kristina Lindfors

Stenungsund

Marie-louise Bergqvist

Tjörn

Urban Olsson

Öckerö

 

Logga in i
Chefsnätverk avfall & VA

Kontaktperson på GR:

Maria Sigroth

031-335 5073

0721-57 16 81

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund