GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nätverket för infrastrukturplanering

Nätverket företräder sina respektive kommuner i infrastrukturfrågor utifrån ett regionalt perspektiv.

Mandat och organisation

 • Nätverkens medlemmar ska ha mandat att företräda sin kommun inom ansvarsområdet.
 • Nätverkens medlemmar ansvarar för att återkoppla arbetet och föra kontinuerlig dialog i den egna kommunen.
 • Medlemskapet är personbundet.
 • Nätverken utser ett arbetsutskott för verksamhetsåret.

Syfte och uppdrag

 • Vara ett stöd i GR:s processer och medverka i dialog och remissvar kring nationella och regionala infrastrukturfrågor.
 • Ta upp angelägna mellankommunala frågor inom långsiktig nationell och regional infrastrukturplanering.
 • Vara ett forum för initiativtagande, erfarenhetsutbyte och kunskap över kommungränserna.

Deltagare

Pernilla Carlsson

Ale

Åke Aronsson

Alingsås

Fredrik Nielsen

Göteborg

Christian Bergman

Göteborg

Per Wingqvist

Göteborg

Henrik Yngve

Härryda

Agneta Nordström

Kungsbacka

Jenny Bjöness Bergdahl

Kungälv

Lisa Sakshaug

Lerum

Anna Stenlöf

Lilla Edet

Anna Lanne Davidsson

Mölndal

Maria Patriksson

Mölndal

Emma Johansson

Partille

Anders Juhlin

Stenungsund

Åsa Runesson

Tjörn

Tove Vestlund

Öckerö

Mötesdagar 2018

 • 26 januari (kick-off)
 • 22 februari
 • 22 mars
 • 26 april
 • 31 maj
 • 23 augusti
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 22 november
 • 20 december

Kontaktperson på GR: Cecilia Kvist

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund