GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Kollektivtrafiknätverk

Kollektivtrafiknätverket är ett tjänstemannanätverk med representanter från respektive kommun. I gruppen ingår även företrädare från Västra Götalandsregionen och Västtrafik. Nätverket hanterar framförallt strategiska kollektivtrafikfrågor som politiskt hanteras av det Delregionala kollektivtrafikrådet i Göteborgsregionen (DKR).

Deltagare

Ale

Annika Friberg

Alingsås

Markus Thunberg

Göteborg

Jenny Blomqvist Ekeblad

Härryda

Marit Minou

Kungsbacka

Agneta Nordström

Kungälv

Marielle Andersson Månskär

Lerum

Linda Billberg

Lilla Edet

Linda Holmer Nordlund

Mölndal

Gunnar Palm

Partille

Emma Johansson

Stenungsund

Kerstin Gunneröd

Tjörn

Åsa Runesson

Öckerö

Ingalill Siljat

 

 

Övriga deltagare

 

Västra Götalandsregionen

Jörn Engström

Västtrafik

Lovisa Borgström 

Kontaktperson på GR: Jonas Åker Zeander

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund