GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nätverket för samhällsbyggnadschefer

Nätverket är en arena för idé- och erfarenhetsutbyte inom samhälls- och stadsbyggnadsfrågor och en avstämningsgrupp i aktuella regionala sakfrågor. Nätverket är också ett forum för utveckling av praktiskt samarbete kring kommunala verksamhetsområden. Chefsgruppen träffas ca 8 gånger/år.

 

Deltagare:


Barbro Sundström

Ale

Vakant

Alingsås

Katja Ketola

Stadsbyggnad, Göteborg

Stephan Cedergren

Fastighet, Göteborg

Håkan Jacobsson

Härryda

Emma Kjernald

Kungsbacka

Sven-Erik Bergström

Kungsbacka

Jenny Adler

Kungälv

Annika Sjöberg

Lerum

Anna Stenlöf

Lilla Edet

Björn Marklund

Mölndal

Jörgen Hermansson

Partille

Kristina Lindfors

Stenungsund

Marie-Louise Bergqvist 

Tjörn

Urban Olsson

Öckerö

 

Möten under 2018:

Mötena äger normalt rum kl 09.00-12.00.

  1. Fredag 26 januari
  2. Fredag 2 mars
  3. Fredag 13 april
  4. Fredag 18 maj
  5. Fredag 15 juni
  6. Fredag 31 augusti
  7. Fredag 5 oktober
  8. Fredag 9 november
  9. Fredag 14 december

Logga in Nätverket för Samhällsbyggnadschefer

Kontaktperson på GR:

Maria Sigroth

031-335 5073

0721-57 16 81

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund