GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Utställning och Pedagogiskt Café

Under de senaste åren har läromedelsleverantörer hittat flera nya vägar att nå ut med information om och blädderexemplar av sina läromedel. I anslutning till detta har antalet fysiska besök i GR Utbildnings läromedelsutställning och vid Pedagogiska caféer stadigt minskat.

Med anledning av det låga besöksantalet har GR Läromedel därför beslutat att upphöra med dessa verksamheter i nuvarande form. GR Läromedel väljer istället att lägga ett större fokus vid den årliga läromedelsmässan, och som i år firar 10 år på Eriksberg.

Vid frågor kontakta Johan Borvén, johan.borven@grkom.se

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund