GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Studie- och yrkesvägledning

Göteborgsregionen (GR) erbjuder processtöd och insatser för att utveckla arbetet med studie- och yrkesvägledning i er verksamhet. Processtödet kan riktas mot regional nivå ner till lokal nivå utifrån behov. Genom GR:s unika plattform ges möjlighet för företag, branscher och skolor att utveckla gemensamma samarbeten för strategisk kompetensförsörjning på sikt.

 
Vi kan erbjuda:

 • Kartläggning av er organisation och verksamhet kring studie- och yrkesvägledning i så väl det snäva som vida perspektivet. Vilka är era framgångsfaktorer och vilka utvecklingsområden kan identifieras? Se tidigare exempel från Kungsbacka.PDF
 • Fortbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser exempelvis inom valkompetens och vidgade perspektiv.
 • Stöd i framtagandet och implementering av handlingsplaner för studie- och yrkesvägledning på regional, kommunal och lokal nivå. Se tidigare exempel från Lerum.PDF
 • Skräddarsydda lärarhandledningar och material åt företag och branscher baserat på skolans styrdokument och anpassat för undervisning.
 • Samordning av studiebesök med övningar att göra före, under och efter besöket.
 • I ett led att sprida studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar driver vi den digitala plattformen Syvonline.selänk till annan webbplatsExempel på projekt kring studie- och yrkesvägledning

 • GR Samsyv – allas ansvar. Syfte: Hur hela kommuner samt arbetsliv kan arbeta tillsammans för att ge goda förutsättningar för elever att göra väl underbyggda studie- och yrkesval.
  Besök projektets webbida.
 • Syvonline.se – en informations- och resursplattform för alla som arbetar med studie- och yrkesvägledning. Besök Syvonline.länk till annan webbplats
 • Yrken och utbildning – Digital lärarhandledning som ska bidra till att pedagoger och studie- och yrkesvägledare lättare ska kunna hitta övningar för olika ändåmål gällande skola och arbetsliv. Få tillgång till materialet härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontaktperson på GR:  Johanna Redelius

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund