GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GR Skola Arbetsliv lanserar podd om entreprenöriellt lärande

Under hösten 2016 initierades ett samarbete mellan Göteborgs Stad och GR Skola Arbetsliv gällande ett utvecklingsprojekt kring entreprenöriellt lärande. Nu kan du lyssna på arbetet via poddradio

Avsnitt 1 – Vad är entreprenöriellt lärande?
I första avsnittet besöker vi Kullaviksskolan i Kungsbacka. Där vi möter vi Helena Sagar, lärare och lektor med en doktorsexamen inom naturvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning. Hon arbetar dessutom med skolutveckling och entreprenöriellt lärande i Kungsbacka kommun.

Avsnittet går på djupet med det entreprenöriella lärandet, där Helena berättar om sin forskning, om begreppet samt vilken effekt hon ser och hur hon använder entreprenöriellt lärande i undervisningen.

Kontaktperson på GR:
Kristoffer Creutz

GR Skola-Arbetsliv

Senast uppdaterad: 2017-10-09 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund