GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Utbildning för elevassistenter

Under våren genomför Pedagogiskt Centrum en utbildning för elevassistenter, stödpersoner och resurspedagoger. Här får 82 deltagare tillfälle att träffa kollegor med liknande arbetsuppgifter.

Utbildningen är uppdelad på tre kurstillfällen med följande innehåll:

1. Hur hanterar och samverkar elevassistenter på bästa sätt kring barn
med problemskapande beteende, Maria Brakel & Margarerha Fehland

2. Elever med utmanande beteende
- Elever med ADHD, autism, trots och utagerande beteende, Britt-Inger Olsson

3. Möte med barn, ungdomar och deras föräldrar.
Bemötande och förhållningssätt för att skapa utveckling, Lasse Lindsjö

I dagens skola ställs elevassistenterna tillsammans med pedagogerna inför stora utmaningar som till exempel barn med koncentrationssvårigheter, oroliga elever och elever som försvinner för att andra tar plats. Att arbeta som elevassistent innebär att stödja och hjälpa eleverna på bästa möjliga sätt. Ett medvetet val av förhållningssätt är avgörande för att lyckas i arbetet.

Goda strategier i föräldrakontakten är också viktigt. Hur pratar man med föräldrar om känsliga saker kring deras barns skolgång? Hur gör man när samtalskontakten hakar upp sig? Vad kan det bero på och hur hanterar man känsliga situationer?

  • Utbildningen har startat, läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
     

Kontaktperson på GR
Lislott Lundahl

PEDAGOGISKT CENTRUM

Senast uppdaterad: 2017-04-13 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund