GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Vårens miljöpraktikanter presenterade sitt resultat

Gratis busskort och bättre koll på vilka inköp som görs. Det var några av idéerna vårens miljöpraktikanter presenterade för personalen på GR.

Miljöpraktik är ett samverkansprojekt mellan GR Skola Arbetsliv/praktikplatsen.se och GR Planering vid Göteborgsregionens kommunalförbund och går ut på att elever genom praktik på olika arbetsplatser får möjlighet att lyfta frågor om miljö och ett hållbart samhälle. Totalt har elever 84 elever från årskurs 8 och 9 varit ute på en mängd olika arbetsplatser i regionen under våren. Skolorna som medverkat är Torpaskolan i Östra Göteborg, Ebba Petterssonskolan i Västra Frölunda, Johannebergsskolan Montessori i centrum och Sörgårdsskolan i Mölndal.

Eleverna har haft i uppdrag att lösa olika miljöuppdrag på arbetsplatsen. En av de saker som föreslogs var att dela ut gratis busskort för att få ännu fler att åka kollektivt. Eleverna gjorde även livscykelanalyser på tre vanliga inköp – frukt, pennor och papper. De hade gjort grundliga efterforskningar och gav personalen flera nya insikter om komplexiteten bakom varje inköp när det gäller miljö och hållbarhet.

I nuläget håller en informationsfilm om miljöpraktik på att produceras i syfte att ge ökad spridning tills nästa omgång drar igång hösten 2017.

Kontaktperson på GR:
Jonas Franzen

GR Skola Arbetsliv

Senast uppdaterad: 2017-03-13 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund