GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Vart kan du resa med Elevkortet?

Kortet gäller alla tåg-, buss-, spårvagns- och färjelinjer inom Västra Götalandsregionen,
vardagar klockan 08.30–15.00 samt 18.00–24.00

Intressanta resmål utanför Göteborg:

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund