GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nyheter från

Skolinspektionen

:

 • 2018-05-17 11.03
  Risk att elever inte får sin garanterade undervisningstid
  Alla elever i gymnasiet har rätt till en minsta garanterad undervisningstid. Undervisningstiden är en förutsättning för både måluppfyllelse och likvärdighet i gymnasieskolan. Skolinspektionen bedömer i en ny rapport att det finns en betydande risk att elever inte får den undervisningstid de har rätt till.
  Läs mer
 • 2018-05-08 15.47
  Webbinarium: Kommuners styrning av gymnasieskolan
  Torsdagen den 17 maj kl 9:00 kommer Skolinspektionen att diskutera granskningen: Kommunala huvudmäns styrning av gymnasieskolan i ett webbinarium – välkommen att delta!
  Läs mer
 • 2018-05-08 11.00
  Nu kontaktas huvudmännen inför Skolenkäten i höst
  Den 24 september 2018 öppnar Skolinspektionens stora enkätundersökning med elever, föräldrar och pedagogisk personal. Redan nu kontaktas berörda huvudmän.
  Läs mer
 • 2018-05-07 15.47
  Se webbinariet om Sex- och samlevnadsundervisning i efterhand
  Skolinspektionen, Skolverket och Folkhälsomyndigheten diskuterar sex- och samlevnadsundervisningen i ett webbinarium.
  Läs mer
 • 2018-04-27 11.52
  Urvalsgrunder för antagning av elever till fristående skolor
  Under våren har Skolinspektionen fått frågor kring urval för antagning av elever till fristående skolor. Här förklarar vi på vilka grunder vi fattar beslut kring urval.
  Läs mer
 • 2018-04-27 11.30
  Skolinspektionen säger nej gällande hyrrektor
  Skolinspektionen har i ett beslut bedömt att en kommun hyrt in rektorer i strid med bestämmelserna i skollagen.
  Läs mer
 • 2018-04-27 11.25
  Kommuners resursfördelning till gymnasieskolor behöver bli mer aktiv
  Få kommuner styr sina resurser till gymnasieskolan på ett tillräckligt aktivt sätt. Det kan bidra till att alla elever inte ges möjlighet att nå målen. Ett stort fokus på grundskolan gör att gymnasiefrågor ofta hamnar på andra plats.
  Läs mer
 • 2018-04-23 11.25
  Hjälp oss att bli bättre!
  Du kan hjälpa oss att bli bättre! Vi hoppas att du har tid att svara på några frågor.
  Läs mer
 • 2018-04-20 15.32
  Ny film om lagstiftningen kring kränkande behandling
  BEO har tagit fram en ny film om vad lagen säger om kränkande behandling i skolan. Filmen riktar sig särskilt till huvudmän för skolor och förskolor.
  Läs mer
 • 2018-04-19 09.02
  Kvalitetsbrister i SFI-undervisningen
  Betydelsen av kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI) är större än på länge. För nyanlända är språket en av de viktigaste faktorerna för att komma in i samhället. Skolinspektionen har därför vintern 2018 granskat kvaliteten i undervisning i Svenska för invandrare.
  Läs mer

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund