Nyheter från

Skolinspektionen

:

 • 2018-09-24 11.12
  Arbetet med elevers övergång mellan årskurs sex och sju behöver förbättras
  Många skolor behöver utveckla informationsöverlämningen då eleverna börjar i årskurs sju. Skolinspektionens granskning visar att det finns stora olikheter i vilken information som överlämnas till de mottagande skolorna. Samtidigt finns det lärare som inte tar del av information som faktiskt finns, till exempel elevernas kunskapsresultat. Det kan innebära att elever inte utvecklas tillräckligt.
  Läs mer
 • 2018-09-19 11.00
  Ägar- och ledningsprövning: Nya regler för enskilda huvudmän från 1 januari
  Riksdagen beslutade den 7 juni 2018 att införa nya krav för tillstånd för att få bedriva enskild verksamhet inom bland annat skolverksamhet. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2019. Skolinspektionen vill här kort informera om vad de nya reglerna innebär.
  Läs mer
 • 2018-09-13 16.13
  Webbinarium: Undervisning i idrott och hälsa
  Under webbinariet berättade Andreas Leo från Skolinspektionen, som ansvarat för granskningen, om resultaten. Tittarna fick också möjlighet att ställa frågor till och få svar från honom och Inger Börjesson från Skolinspektionen, Roberth Olofsson från Skolverket och Mikael Londos som är huvudförfattare till rapporten och forskare vid Malmö Universitet.
  Läs mer
 • 2018-09-11 12.45
  Skolinspektionen på Bokmässan 2018
  Den 27 och 28 september kommer Skolinspektionen att delta på Bokmässan med ett seminarium och en föreläsning om skolbiblioteken som pedagogisk resurs.
  Läs mer
 • 2018-09-11 11.00
  Skolinspektionens dag 2018
  Nu är anmälan öppen till höstens stora konferensserie Skolinspektionens dag. Temat för året är "Att organisera och leda utmaningar".
  Läs mer
 • 2018-09-06 10.01
  Webbinarium om skolbibliotek som pedagogisk resurs
  Under webbinariet beskriver vi de utvecklingsområden som konstaterades i de besökta verksamheterna och varför det är så viktigt att skolbiblioteken används som resurs inom skolans hela område.
  Läs mer
 • 2018-08-31 11.36
  BEO-bloggen: Många utsatta elever berättar inte för vuxna i skolan
  Just nu återvänder Sveriges alla elever till skolan. För de allra flesta väntar ett spännande och lärorikt läsår där man känner sig trygg med sina lärare och klasskompisar. Men vi vet att alla inte ser fram emot att komma tillbaka från sommarlovet. För en del elever innebär skolstarten också att komma tillbaka till vardag med kränkningar och trakasserier.
  Läs mer
 • 2018-08-31 11.36
  BEO-bloggen: Vi måste lyfta upp elevernas trygghet på agendan igen
  De senaste fem åren har antalet anmälningar om kränkande behandling till Barn- och elevombudet och Skolinspektionen ökat varje år. I år ser vi ett trendbrott. Skolinspektionens halvårssiffror visar en minskning av inkomna anmälningar med sju procent jämfört med motsvarande period 2017.
  Läs mer
 • 2018-08-31 10.30
  Otillräckligt stöd till unga utan utbildning eller arbete
  Ungdomar utan gymnasieutbildning löper större risk att hamna i utanförskap och arbetslöshet. Det är därför viktigt att kommunerna gör aktiva insatser för denna grupp. Ändå visar Skolinspektionens granskning att många kommuner brister i det så kallade aktivitetsansvaret.
  Läs mer
 • 2018-08-24 14.01
  Färre anmälningar om kränkande behandling
  Under första halvåret 2018 har det kommit in 970 anmälningar om kränkande behandling till Barn- och Elevombudet (BEO) och Skolinspektionen.
  Läs mer

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund