GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND


Vuxenutbildning

Kommunerna i Göteborgsregionens samverkar sedan 2003 kring yrkesutbildning för vuxna. Nätverkandet erbjuder möjlighet till idé- och erfarenhetsutbyte.

Genom samverkan möjliggörs och vidareutvecklas den regionala satsningen på tillväxtskapande yrkesutbildningar. Allt för att optimera resurserna och för att ge kommunernas invånare möjlighet att ta del av ett brett utbud av yrkesutbildningar, i hela regionen.


Avtal och överenskommelser:


Nätverk och grupper:


Externa länkar


Rapport om det gymnasiala utbildningsutbudet i regionen


Kontaktperson på GR:
Fredric Alvstrand
 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund