GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

DET HÄR GÖR VI

Inom arbetsmarknadsområdet arbetar vi med utvecklingsprojekt, forskning, utvärdering, nätverk och kompetensutveckling. Välkomna att höra av er med idéer och förfrågningar!

GR följer arbetsmarknadens utveckling, arbetar med nyanlända flyktingars etablering, validering och kommunernas roll som arbetsgivare.

Under 2016 arbetar vi bland annat med att ungdomars etablering på arbetsmarknaden ska underlättas, att individer som har en reell kunskap som inte är dokumenterad ska få den synliggjord, ett förbättrat mottagande för nyanlända flyktingar samt en arbetsmarknad för alla.

Styrgruppen för arbetsmarknad har det politiska ansvaret för GR:s arbete inom området.

GR är en viktig arena för erfarenhetsutbyte och samverkan. Arbetsmarknadsfrågor diskuteras i nätverk, däribland nätverket för arbetsmarknadschefer, nätverket för personalchefer och nätverket för flyktingguide/språkvän. Utöver detta bildas kommungemensamma arbetsgrupper kring specifika projekt och uppdrag.

Det finns alltid ett stort utbud av kurser, seminarier och konferenser som stöd till kompetensutveckling i medlemskommunerna.

Nätverk:

  1. Nätverket för arbetsmarknadschefer
  2. Nätverket flyktingguide/språkvän
  3. Kommungemensam plattform för nyanlända
  4. Nätverket för personalchefer

  

Snabblänkar:

 

Kontaktperson på GR:

Ulrica Furby
0766-45 33 13

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund