GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

A till D

Helena Amundsson

Helena Amundsson
Kommunikatör
031-335 51 87

Linda Andersson
Kommunikatör
031-335 52 27

Ulf Axberg
Forskare
031-335 51 92

Elisabeth Beijer
Planeringsledare
031-335 51 94

Christina Bouweng Andersson
Projektledare
031-335 53 23

Ulrica Björner
Samordnare AllAgeHubs inspirationsmiljö
0767-84 08 85

Cornelia Björk
Analytiker
031-335 51 72

Gunilla Bergström Casinowsky
Forskare
0709-83 14 62

Ulla-Britt Caping Salas
Projektledare
0703-41 05 28

Cristina Dahlberg
Projektledare
031-335 52 05

Björn Dufva Hellsten
Gruppchef Validering Väst
0706-37 92 95

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund