GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre

FoU i Väst/GR har startat ett nätverk för nyckelpersoner inom medlemskommunernas hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre.

Hälsofrämjande och förebyggande insatser har som mål att öka fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Men vad vet vi om insatsernas effekt? Vad visar aktuell forskning? Och hur kan den kunskapen införlivas i praktiken för att utveckla och stärka arbetet inom området? 

Syftet med nätverket är att bidra till kunskapsutveckling och regionalt lärande genom erfarenhetsutbyte och fördjupning i aktuell forskning. Gensvaret har varit stort och över 35 personer deltar i nätverket.

– Att få utbyta erfarenheter och ta del av vad man jobbar med i andra verksamheter och kommuner är otroligt givande och en väldigt bra idébank och inspirationskälla till vad man skulle kunna göra på hemmaplan, säger Mariette Axelsson Horst, enhetschef för kostenhet och två träffpunkter i Lilla Edets kommun och deltagare i nätverket.

Initiativet kommer från GR:s nätverk för äldreomsorgschefer/hälso- och sjukvårdschefer där området hälsofrämjande och förbyggande arbete är prioriterat i handlingsplanen för 2015-2020.

illustrationer aldre


Kontaktperson på GR

Sara Nordenhielm
031-335 51 90
0734-34 50 01


Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund