Nätverket för chefer inom individ- och familjeomsorgen

Chefer inom individ- och familjeomsorgen (IFO) träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte och gemensam metodutveckling. Alla chefer från kommuner och stadsdelar bjuds in. Från Göteborgs Stad deltar företrädare både för olika stadsdelar och från stadsledningskontoret.


Mötestider 2018

 • 9 februari kl 8.30–12
 • 6 april kl 9–15.30
 • 1 juni kl 8.30–12
 • 7 sep kl 8.30–12
 • 19 okt kl 8.30–12
 • 7 dec kl 8.30–12


Mötestider 2019

 • 18 januari, heldag tillsammans med funktionshinderchefsnätverket
 • 22 mars kl 8.30–12
 • 24 maj kl 8.30–12
 • 30 augusti kl 8.30–12
 • 11 oktober kl 8.30–12
 • 29 november kl 8.30–12


Anteckningar

 1. Mötesanteckningar, IFO-chefsnätverket
Nätverket för IFO-chefer, mars 2011

Nätverket för IFO-chefer vintern 2018.

Medlemmar i nätverket:

Ragnhild Ekelund, social resursförvaltning, Göteborg
Monica Fundin, Kungälv
Susanne Grabe, Härryda
Juan Navas, Tjörn
Marie Larsson, social resursförvaltning, Göteborg 
Robert Rydquist, Stenungsund
Jessica Svanström, Partille
Helena Wikman Ericson, SDF Centrum
Iréne Jansson, Mölndal
Iréne Blomqvist, Ale
Maria Enbuske, Lerum
Anne Forssell, Alingsås
Pernilla Sundemar, Lilla Edet
Therese Sammels, social resursförvaltning, Göteborg 
Jörgen Larzon, Västra Göteborg
Angelica Francisca, Öckerö
Natalja Kahraman, Kungsbacka
Marie Christiansson, Kungsbacka 

Samverkansforum mellan Göteborgsregionens kommuner och Gryning Vård

Göteborgsregionens kommuner har tillsammans med Gryning Vård inrättat ett samverkansforum.

Kontaktperson på Göteborgsregionen

Elisabeth Beijer

031-335 51 94

 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund