GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nätverket för chefer inom individ- och familjeomsorgen

Chefer inom individ- och familjeomsorgen (IFO) träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte och gemensam metodutveckling. Alla chefer från kommuner och stadsdelar bjuds in. Från Göteborgs Stad deltar företrädare både för olika stadsdelar och från stadsledningskontoret.


Mötestider 2018

  • 9 februari kl 8.30–12
  • 6 april kl 9–15.30
  • 1 juni kl 8.30–12
  • 7 sep kl 8.30–12
  • 19 okt kl 8.30–12
  • 7 dec kl 8.30–12


Anteckningar

  1. Mötesanteckningar, IFO-chefsnätverket
Nätverket för IFO-chefer, mars 2011

Nätverket för IFO-chefer vintern 2018.

Medlemmar i nätverket:

Ragnhild Ekelund, social resursförvaltning, Göteborg
Monica Fundin, Kungälv
Susanne Grabe, Härryda
Juan Navas, Tjörn
Marie Larsson, social resursförvaltning, Göteborg 
Robert Rydquist, Stenungsund
Jessica Svanström, Partille
Helena Wikman Ericson, SDF Centrum
Iréne Jansson, Mölndal
Iréne Blomqvist, Ale
Maria Enbuske, Lerum
Anne Forssell, Alingsås
Pernilla Sundemar, Lilla Edet
Therese Sammels, social resursförvaltning, Göteborg 
Yvonne Oliv, Kungsbacka
Jörgen Larzon, Västra Göteborg
Anja Hildorsson, Öckerö 

Samverkansforum mellan GR-kommunerna och Gryning Vård

GR-kommunerna har tillsammans med Gryning Vård inrättat ett samverkansforum.

Kontaktperson på GR

Elisabeth Beijer

031-335 51 94

 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund