GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nätverk kring Svenska palliativregistret


GR-kommunerna deltar i ett nätverk kring Svenska palliativregistretlänk till annan webbplats som syftar till att förbättra vård i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför vården. Nätverket är till för personer i medlemskommunerna som har ett övergripande ansvar för införandet och användandet av Svenska Palliativregistret. Syftet är att bidra till regionalt lärande genom möjlighet till erfarenhetsutbyte och fördjupning. Frågorna som behandlas utgår från deltagarnas frågeställningar och behov. Företrädare för goda exempel inom området och experter/forskare bjuds också in för dialog kring uppkomna frågeställningar.

 Kontaktperson på GR

Leena Odebo
031-335 50 85

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund