GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Personalchefsnätverket

Medlemskommunernas personalchefer träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte och för att bevaka och driva frågor som är av kommungemensamt intresse i Göteborgsregionen. Frågorna rör i huvudsak det personalpolitiska området och kommunernas roll som arbetsgivare. Till nätverket är också Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) knutet med en representant.

Mötestider 2018

Tid: Kl 9.00–12.00

  • 2 februari
  • 13 april
  • 15 juni
  • 31 augusti
  • 5 oktober 
  • 14-16 november, studieresa
  • 14 december


Medlemmar i nätverket

Lina Morén, Ale
Julia Eisele, tf. Alingsås
Marita Schwartz, Stadsledningskontoret, Göteborg
Ann-Christine Larsson, SDF Majorna/Linné, Göteborg
Anders Pettersson, Härryda
Jesper Edlind, Kungsbacka
Annika Renström, Kungälv
Malena Steingrüber, tf. Lerum
Marianne Piiroinen, Lilla Edet
Maria Bergman, Mölndal
Mats Nilsson, Partille
Christer Larsson, Stenungsund
Ann-Charlott Backström, tf. Tjörn
Anna D. Brocker, Öckerö
Phia Moberg, representant från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

 Gemensamma projekt

Kontaktpersoner på GR

Björn Wallermark
031-335 53 64

Ulrica Furby
031-335 50 25
0766-45 33 13

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund