GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nätverket för socialchefer

Socialchefer i GR-kommunerna träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning och strategisk utveckling inom det sociala området. Frågorna spänner över hela socialtjänstens område och vård- och omsorgsområdet.


Mötestider 2018

  • 2 mars kl 8.30–12
  • 18 maj kl 8.30–12
  • 15 juni  kl 8.30–12
  • 31 augusti kl 8.30–12
  • 18 oktober kl 8.30–12
  • 23 november kl 8.30–12


Anteckningar

  1. Mötesanteckningar

Socialchefsnätverket mars 2018.

Medlemmar i nätverket

Camilla Blomqvist, Stenungsund
Catharina Johansson, Alingsås
Lena Arnfelt, Kungälv
Erika Hägg, Partille
Jörgen Samuelsson, stadsledningskontoret, Göteborgs Stad
Lena Lager, Härryda
Arne Wiik, Angered, Göteborgs Stad
Lillemor Berglund, Kungsbacka
Louise Odengard, stadsledningskontoret, Göteborgs Stad
Ebba Gierow, Ale
Malin Tisell, Öckerö
Margareta Antonsson, Partille
Mio Saba Sjösten, Mölndal
Monica Holmgren, Mölndal
Shujaat Noormohamed, Tjörn
Karin Alvermalm, Alingsås
Lotte Mossudd, Lilla Edet
Tina Isaksson, Askim-Frölunda-Högsbo, Göteborgs Stad 
Christina Alvelin, Lerum

Kontaktperson på GR

Elisabeth Beijer
031-335 51 94

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund