GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Framtidens socialtjänst – särskild utredare för översynen av socialtjänstlagen besökte GR

Margareta Winberg, särskild utredare för översynen av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter besökte den 2 november Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, tillsammans med utredningens huvudsekreterare Monica Malmqvist. Dagens åhörare var chefer från GR-nätverken inom det sociala området tillsammans med GR:s politiska styrgrupp för social välfärd.

Margareta Winberg och Monica Malmqvist.

Regeringen vill med beslutet om översynen av socialtjänstlagen utforma en jämlik och jämställd socialtjänst som bidrar till social hållbarhet. Socialtjänsten ska med individen i fokus kunna erbjuda tidiga, förebyggande och trygghetsskapande insatser och ge omvårdnad och omsorg utifrån individens enskilda behov och egna ansvar. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2018.

I utredningen har Margareta Winberg och Monica Malmqvist som ambition att vara transparenta och lyssnande och just nu befinner sig utredningen därför i ett insamlingsskede där dialogen med alla olika aktörer som har med socialtjänsten att göra är prioriterad och viktig. Alla ska få komma till tals, därav besöket i Göteborgsregionen.

Socialtjänstlagen tillkom på 80-talet och syftet var gott då, men det har hänt mycket i Sverige sedan dess: Vi har gått med i EU, haft ekonomiska kriser, vi har haft stor invandring under perioder samt har vi idag en åldrande befolkning där vi har och kommer få en större andel sjuka i hög ålder, samt en generation som ställer högre krav när de blir 65 plus. Samt att politikers roll diskuteras och ifrågasätts på ett annat sätt idag. Även styrsystem har förkastats och återkommit.

– Det finns ett stort behov av en översyn och den är efterlängtad märker jag, inte minst när vi träffar professionen, sa Margareta Winberg.


Kontaktperson på GR:
Nicholas Singleton

 

Senast uppdaterad: 2017-11-07 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund