GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Välkommen till Förbättringsresan!

Cecilia Grefve, nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, kommer till Göteborg den 4 september.

I december kommer hennes slutrapport och detta är en av fem slutkonferenser som regeringen arrangerar. Inför slutkonferenserna skriver Cecilia Grefve såhär:

"Det är oerhört glädjande är att se hur mycket förbättringsarbete som pågår i kommunerna. Förra hösten arrangerades en 'halvtidskonferens', och nu arrangeras fem regionala slutkonferenser. 
 
Förra gången fanns alla kommuners plan för handling upphängda på en tvättlina. Denna gång ligger fokus på vad kommunerna fyllt sina planer med och hur de arbetat– vad de åstadkommit – med dem. Temat är lärande exempel och utgår alltså från kommunernas förbättringsarbete – deras resor i vår förbättringsresa. Ansvarig minister Åsa Regnér har sedan tidigare förstärkt uppdraget, och utöver kommunernas arbeten kommer de nio pågående regeringsuppdragen som har bäring på förbättringsresan att lägesrapporteras."

 

Senast uppdaterad: 2017-06-26 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund