GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

DIABAHS (Dialog Bygg Hållbart för Seniorer)

DIABAHS är ett följeforskningsprojekt för att undersöka om dialog är ett sätt för arkitekter och byggherrar att skapa en hållbar boendemiljö för seniorer.

Om projektet

DIABAHS är ett samarbete mellan FoU i Väst/GR och Chalmers Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Projektet finansieras huvudsakligen av FORMAS.

Läs mer

Gemensamt lärande

Projektet innefattar två workshops, seminarier, studiebesök och en slutkonferens. Projektet ska även resultera i en handbok.

Läs mer

De fyra exemplen

Projektet följer fyra exempel med bostäder för personer över 65 år. Exemplen finns i Alingsås, Göteborg, Mölndal och på Tjörn.

Läs mer

Vad är på gång?

  • Fortsatta intervjuer med representanter från alla exempel i projektet.

  • Enkätstudier med hyresgäster i Mölndal och Alingsås har inletts. Dessa kommer att följas upp med ytterligare enkäter och intervjuer efter sommaren 2018.

  • Delstudie om Hyresgästers upplevelser av 70-plusbostäder på Tjörn har färdigställts. Läs studien genom att klicka här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Och mycket annat! Exempelvis referensgrupps- och expertgruppsmöten, fortsatt arbete med handboken, planering av kunskapsseminarium och workshops.

  • Klicka här om du vill prenumerera på projekt DIABAHS nyhetsbrev.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Inga Malmqvist
Projektledare
Chalmers Arkitektur
031-772 24 06

Lisbeth Lindahl
Operativ projektledare
FoU i Väst/GR
031-335 51 79

Cecilia Kaan
Projektassistent
FoU i Väst/GR
031-335 50 75

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund