GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Trygghetsbostäder i Rambergsstaden

FoU i Väst/GR genomför tillsammans med Chalmers Arkitektur följeforskning av ett projekt där White Arkitekter tagit initiativ till att bygga nya trygghetsbostäder i Rambergsstaden.

Syftet med följeforskningen är att bidra till metodutveckling för ökad hållbarhet och effektivitet i planeringsprocessen.

Följeforskningen genomförs i med finansiering av CMB (Centre for Management of the Built Environment), Fastighetskontoret och Senior Göteborg i Göteborg.

Följeforskningen kommer att pågå till sommaren 2017.

Kontaktperson på GR

Lisbeth Lindahl
031-335 51 79

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund