GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

DET HÄR GÖR VI

Inom äldreområdet arbetar vi med utvecklingsprojekt, forskning, utvärdering, nätverk och kompetensutveckling. Välkomna att höra av er med idéer och förfrågningar!

GR driver flera nätverk inom äldreområdet på uppdrag av medlemskommunerna. Nätverket för äldreomsorgschefer/hälso-och sjukvårdscheferhar valt att fokusera på informations och erfarenhetsutbyte kring välfärdsteknologi, personal- och kompetensförsörjning, förebyggande och hälsofrämjande arbete, innovation och omvärldsbevakning. Dessutom finns nätverken: Hälsofrämjande och förebyggande arbete, Palliativregistret och Senior alert.

Kring äldrefrågor bedriver FoU i Väst/GR just nu forskning om boendemiljöer, välfärdsteknologi och hälsofrämjande- och förebyggande arbete.

Det finns alltid ett stort utbud av kurser, seminarier och konferenser som stöd till kompetensutveckling i medlemskommunerna.

Nätverk:

  1. Nätverket för äldreomsorgschefer/hälso- och sjukvårdschefer
  2. Hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre
  3. Nätverk kring Svenska palliativregistret
  4. Nätverk kring Senior alert

Snabblänkar:

  1. Aktuellt arbete och profilområden
  2. Kurs & konferens
  3. Publikationer
  4. FoU i Väst
  5. Medarbetare
  6. Styrgruppen för social välfärd

 

Kontaktperson på GR:

Karin Westberg
031-335 53 88

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund