GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Äldres mun- och tandhälsa:
Skör och äldre – vad händer med tänder?

Många av dagens äldre har haft tillgång till både förebyggande och botande tandvård. Detta medför att det inom vård och omsorg måste finnas både kunskap och resurser för att den goda munhälsan ska kunna behållas livet ut. Det är därför viktigt med ett nära samarbete mellan tandvården, äldreomsorgen och primärvården när det gäller de mest sköra äldre men även kring de friskare som ännu inte har behov av stora insatser från vård och omsorg.

FoU i Väst/GR samarbetar med "Centrum för äldretandvård" vid Folktandvården i Västra Götalandsregionen och har sedan 2009 genomfört olika aktiviteter för att bidra till ökade kunskaper om och utveckling av området äldres mun- och tandhälsa. Till exempel har workshops, seminarier och konferenser genomförts. Och härlänk till annan webbplats kan du läsa resultaten från studien ”Skör och äldre – vad händer med tänder?”.

Har du tankar om eller idéer till FoU-aktiviteter är du välkommen att kontakta Leena Odebo på telefon 031 - 335 50 85 eller e-post.


Ladda ner:

Kontaktperson på GR

Leena Odebo
031-335 50 85

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund