GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

BARN, UNGA OCH FAMILJ


Det här gör vi

Inom barn, unga och familj arbetar vi med utvecklingsprojekt, forskning, utvärdering, nätverk och kompetensutveckling. Välkomna att höra av er med idéer och förfrågningar!

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi med kompetens och stabilitet i den sociala barn- och ungdomsvården, barns välbefinnande och familjers villkor, ensamkommande barn och ungdomar och mycket mer.

Publikationer

Här hittar du FoU-rapporter, 
konferensdokumentationer, studiematerial, öppna jämförelser och andra publikationer.

 

NYHETER

Nytt regionalt kompetensprogram:

Kurs & konferens

GR erbjuder kompetens- och verksamhetsutveckling för personal i kommunal verksamhet samt inom hälso- och sjukvårdsområdet.

FoU i Väst/GR jobbar med forskning, utveckling och kunskapsspridning.

Styrning, nätverk och medarbetare

Styrgruppen för social välfärd har det politiska ansvaret för GR:s arbete kring barn, unga och familj.

GR är en viktig arena för erfarenhetsutbyte och samverkan.

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar på GR Välfärd:


Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund