GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

SamTidigt

Syftet med projektet var att utveckla metoder och verktyg så att skola och socialtjänst ska ge samordnade och samtidiga insatser, i tid till barn i utsatta miljöer. Projektets deltagare var medarbetare och chefer i skola och socialtjänst i sju kommuner. SamTidigt finansierades av Europeiska socialfonden, ESF.

Start-kit

För de kommuner, kommundelar och andra aktörer som är intresserade av att starta upp sitt eget SamTidigt-arbete finns ett startkit att ta del av. Under projekttiden togs det fram ett antal produkter som syftar till att sprida de arbetssätt och metoder för samverkan som användes och utvecklades under SamTidigt-projektet.

Här hittar du en film och en broschyr som kortfattat beskriver projektet samt projektets handbok; Metodhandbok SamTidigt – Guide för samverkansprojekt

Filmer

Inom ramen för SamTidigt producerades flera filmer om arbetet i projektet, föreläsningar och intervjuer. Några filmer hittar du nedan, fler filmer finns här.

Bill Alexander, Skottland. Om GIRFEC, Mötesplats Samtidigt 22 apr 2013

Del 1

Del 2

Mary Berril, Skottland, GIRFEC. Seminarieserie 2, 10 dec 2012

Alingsås arbete i projekt SamTidigt

Fler filmer från projekt SamTidigt hittar du här.

Kontaktperson på GR

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund