GR söker Projektledare inom arbetsmarknadsområdet

Vill du vara med och utveckla storstadsregionen med oss? Ansök om tjänsten senast den 17 december.

Om arbetsplatsen

Göteborgsregionen (GR) har en viktig roll i Västra Götalandsregionen och arbetar för att utveckla det regionala samarbetet kring bland annat arbetsmarknadsfrågor. Detta i syfte att möta de strategiska utmaningar som lyfts fram både i VG 2020 och GR:s egna strategiska inriktning för 20202023. Vi ser att arbetsmarknadsområdet behöver stärkas för att möta de utmaningar som finns i vår storstadsregion.

Nu utlyses tjänsten som projektledare under 2020. Uppdraget ligger organisatoriskt under avdelningen Arbetsmarknad och social välfärd på GR.

Arbetsuppgifter

Som projektledare kommer du stödja GR-kommunernas arbete för att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete. Det kan exempelvis handla om utrikesfödda, personer som saknar gymnasial utbildning och personer med funktionshinder. I arbetet ingår att identifiera behov hos kommunerna och driva utvecklingsarbete.

GR är en samverkansorganisation med upparbetade strukturer för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och uppföljning. Dessa kommer utgöra en grund för arbetet. Inom GR och i kommunerna sker redan idag många insatser som tangerar arbetsmarknadsområdet. Som projektledare kommer du arbeta för att stärka samordningen mellan olika verksamheter, så som vuxenutbildning, arbetsmarknadsverksamhet, validering och kompetensförsörjning. Även samverkan med externa aktörer som Arbetsförmedlingen kommer ingå i arbetet.

I uppdraget ingår att:

  • Leda och driva utvecklingsarbete på arbetsmarknadsområdet
  • Utveckla det tvärsektoriella arbetet både på GR och externt
  • Samverka med ingående kommuner samt externa aktörer

Kvalifikationer

Uppdraget erfordrar kompetens och erfarenhet av att leda utvecklingsarbete inom arbetsmarknadsområdet. Uppgiften kräver kunskap och erfarenhet av kommunal arbetsmarknadsverksamhet. Kunskap om samverkansstrukturer inom Göteborgsregionen är meriterande.GR strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten.

Vi söker dig som har en relevant akademisk examen och som har lätt för att kommunicera och samarbeta. Du är innovativ och har förmåga och engagemang som medför att du kan omsätta idéer till reella insatser och resultat. Du ska kunna arbeta såväl konsultativt gentemot kommunerna som projektledande och driva gemensamma processer.

GR strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten.

Anställningens omfattning

Tidsbegränsad till: 2020-12-31

Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan görs endast via Offentliga jobb/Visma Recruit

Ansök senast den 17 december.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande använder vi e-rekrytering i Visma Recruit Offentliga jobb, där du enkelt kan bifoga ditt CV och personliga brev. Varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt

Genom Göteborgsregionen (GR) arbetar 13 kommuner tillsammans för en miljon invånare. Sedan år 2000 har regionen vuxit med ca 250 000 invånare. Den snabba tillväxten innebär både möjligheter och utmaningar inom de områden som vi arbetar med: utbildning, arbetsmarknad, social välfärd, miljö och samhällsbyggnad.

På GR är vi cirka 200 engagerade kollegor som arbetar för att göra livet bättre för alla som lever och verkar i Göteborgsregionen. Verksamheten ska vara till nytta för medlemskommunerna och samtidigt stärka regionen nationellt såväl som internationellt. En stor del av GR:s verksamhet finansieras med externa medel i form av projektmedel, forskningsbidrag och deltagaravgifter. Våra tre kärnvärden, lyhördhet, handlingskraft och utveckling, är vägledande för vårt arbete.

Vill du veta mer om hur vi vill utveckla Göteborgsregionen? Läs våra mål- och strategidokument på vår webbplats www.goteborgsregionen.se/styrning.


Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktperson på GR:

Yvonne Witzö
Tf enhetschef
Tfn. 031-335 5191, 0723-95 12 21

Linda Karlsson
Planeringsledare
Tfn. 031-335 51 73

Fackliga Företrädare:

Anders Hemborg
Saco-representant
Tfn: 031-335 5072

Katarina Kjellqvist
Vision-representant
Tfn:031-335 5002

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund