GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Lokaler & priser

Välkommen till GR Konferens i Gårda

För GR:s egna verksamheter samt verksamheter som tillhör GR:s tretton Medlemskommuner gäller Internpris *.

 

Rum

Kapacitet (pers)

Intern*
Tim

Intern*
Heldag

Intern*
Halvdag
/Kväll    

Extern
Tim

Extern
Heldag

Extern
Halvdag
/Kväll    

Ettan

Max 6, fast styrelsebord

250 kr

900 kr

halvd. 500 kr
kväll 600 kr

362 kr

1.305 kr

halvd. 724 kr
kväll 870 kr

Tvåan

Max 18 , fast styrelsebord

400 kr

1.800 kr

halv 800 kr
kv 1.200 kr

580 kr

2.609 kr

halv 1.160 kr
kv 1.739 kr

Trean

20 U-sittning, 24 Skolsittning,
35 Biosittning

-

2.600 kr

1.700 kr

-

3.768 kr

2.464 kr

Fyran

24 U-sittning, 30 Skolsittning,
50 Biosittning

-

2.900 kr

1.900 kr

-

4.203 kr

2.754 kr

Femman

28 U-sittning, 36 Skolsittning,
60 Biosittning

-

3.200 kr

2.100 kr

-

4.638 kr

3.044 kr

Sexan

30 U-sittning, 56 Skolsittning,
80 Biosittning

-

4.000 kr

2.900 kr

-

5.797 kr

4.203 kr

Sjuan

14 U-sittning, 16 Skolsittning, 
25 Biosittning

-

2.000 kr

1.300 kr

-

2.899 kr

1.884 kr

95:an

28 U-sittning, 36 Skolsittning,
60 Biosittning

-

3.200 kr

2.100 kr

-

4.638 kr

3.044 kr

 

Välkommen till GR Konferens i Gårda
Välkommen till GR Konferens i Gårda
Välkommen till GR Konferens i Gårda

Kontakt

Bokning & information:  
E-post: konferens@grkom.se
Tfn. 031—335 50 68

 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund