GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Dags för uppföljning av hjälpmedelsavtalet i Västra Götaland

Nu har snart det första året av samarbete kring den gemensamma försörjningen av personliga hjälpmedel passerat och det är dags för uppföljning. Samarbetsavtalet gäller fram till 30 september 2017 och är tecknat mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen.

Syftet med uppföljningen är att utvärdera nuvarande samarbetsavtal i relation till den tidigare upphandlade försörjningsmodellen och ta fram ett underlag inför beslut om framtida försörjningsmodell.

Samarbetsavtalet ska följas upp ur ett flertal olika perspektiv, såväl ekonomiskt som kvalitets- och effektivitetsmässigt. Under oktober kommer enkäter skickas till vårdgivare, rådet för funktionshinderfrågor samt politiker, tjänstemän och andra aktörer inom samarbetsorganisationen.

Kontaktperson på GR: Elisabeth Beijer

Senast uppdaterad: 2016-09-07 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund