GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Första nyhetsbrevet om SMART-MR ute nu

De stora städerna i Europa har samma utmaningar: När befolkningen växer blir det trängsel på vägarna, vilket leder till ökade koldioxidutsläpp. GR och sju andra storstadsregioner samarbetar i EU-projektet SMART-MR. Genom att utbyta kunskap och ta fram handlingsplaner vill man hitta effektiva lösningar på problemen.

Nu har projektets första nyhetsbrev kommit ut. Här kan du läsa om goda exempel från de olika storstadsregionerna på temat medskapande.


Kontaktperson på GR: Per Kristersson

Senast uppdaterad: 2018-01-26 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund