Friskväderstorget – handelsplats som också ska bli mötesplats

Detta blir uppgiften och utmaningen för de 18 traineer som deltar i programmet Framtidens samhällsbyggare 3 under ett år framöver.

GR Framtidens Ledare och CMB (Center for Management of the Built Environment) genomför under 2016/2017 den tredje omgången av traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare. Programmet är unikt både på det sättet att traineerna får kunskap på tvären inom samhällsbyggnadsbranschen och genom att både privata företag och offentliga organisationer deltar.

Årets case handlar om hur man kan förbättra den fysiska miljön kring Friskväderstorget med hänsyn även till själva utvecklingsprocessen, ekonomisk genomförbarhet och hållbarhet.

Hur kan vi göra Friskväderstorget till en bra, intressant och attraktiv plats att vara på? Hur gör vi för att så många som möjligt ska känna sig inkluderade i stadsdelen och stadslivet? Friskväderstorget ska inte bara vara en handelsplats utan även en mötesplats, säger Kicki Björklund, vd Bostadsbolaget.

Den 27 oktober 2017 presenterar traineerna resultatet av sitt arbete under ett idéseminarium.

Kontaktperson på GR: Ann-Katrine Engström

Senast uppdaterad: 2016-10-17 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund