GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Svenska ungdomar har goda kunskaper om demokrati – i Göteborgsregionen finns lång erfarenhet av demokratiarbete i skolan

Den 7 november släpptes resultaten av ICCS 2016 – International Civic and Citizenship Education Study, som är en studie om demokrati och samhällsfrågor bland elever i årskurs 8. Resultatet visar att svenska elever har goda kunskaper i demokrati- och samhällsfrågor. I Göteborgsregionen finns lång erfarenhet av demokratiarbete i skolan.

Studien visar också att inget av länderna i den internationella undersökningen ICCS 2016 har statistiskt säkerställt bättre resultat än Sverige samt att vi är ett av de länder där eleverna förbättrat sina resultat mest jämfört med den förra undersökningen från 2009.

ICCS beskriver skillnader i hur elever förbereds för sina roller som medborgare mellan olika länders skolsystem och vad unga anser är viktigt i samhället. Resultaten som presenterades kommer från den studie som genomfördes under våren 2016 från totalt 21 länder. Varje land deltog med ett slumpmässigt urval av skolor och klasser i årskurs 8. Sverige deltog för andra gången.

Göteborgsregionens arbete med demokrati i skolan

I Göteborgsregionen finns lång erfarenhet av demokratiarbete i skolan. Ett exempel är Demokratitorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där ungdomar och regionpolitiker från Västra Götaland får mötas. Här ges ungdomarna möjlighet att framföra sina åsikter direkt till beslutsfattare, medan politikerna får möjlighet att öka sin förståelse för ungas situation och behov. Under tio år har ett stort antal gymnasieskolor i Göteborgsregionen medverkat och i oktober arrangerades även ett kommunalt Demokratitorg i Lerum, där elever vid Lerums gymnasium fick möta förtroendevalda från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Lerums kommun.

GR samverkar också med flera nationella och internationella aktörer gällande demokratiarbete i skolan, bland annat kring aktiviteter kopplade till EU-toppmötet i Göteborg den 17 november.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontaktperson på GR: Christel Bäckström 

Senast uppdaterad: 2018-07-02 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund