Vem blir regionens minimeringsmästare?

30 västsvenska hushåll ska i utmaningen Minimeringsmästarna ta reda på hur lätt det är att minska sina sopor med hälften. GR är initiativtagare till och koordinerar projektet som är en överenskommelse inom Smart Energi i Västra Götaland.

I februari månad är det köpstopp för testhushållen. Under denna månad ska de inte köpa någonting annat än mat, hygienartiklar, tjänster och upplevelser. Målet är att hushållen ska minska sina avfallsmängder med 50 procent per år, men även att familjerna ska inspirera andra att gå samma väg.

Det långsiktiga målet med projektet är att genom goda exempel inspirera andra invånare, företag och organisationer till att minska sina avfallsmängder och på så vis bidra till en minskad miljöpåverkan. Fyra teman finns med utmaningar att ta sig an – hållbar konsumtion, matsvinn, textil och kollaborativ konsumtion.

Enligt branschorganisationen Avfall Sverige producerar varje svensk knappt 500 kg avfall per person och år (2013). Det är en fördubbling sedan 1980 då varje person producerade 250 kg avfall per person och år. Utvecklingen går mot ökade avfallsmängder i takt med ökad konsumtion. Att minska mängden avfall ger miljövinster i form av lägre energibehov, mindre påfrestningar på jordens resurser och mindre utsläpp av växthusgaser. Det är bakgrunden till projektet.

GR står bakom Västra Götalandregionens klimatstrategi med målet att bryta beroendet av fossil energi till 2030.
Inom Smart energi finns flera överenskommelser, där GR koordinerar tre: ökad arbetspendling med cykel, ökad matavfallsinsamling samt kommunikation för att minimera avfallsmängderna. Den sistnämnda överenskommelsen genomförs nu i form av detta projekt, där i slutändan en Minimeringsmästare kommer att koras.

Minimeringsmästarna pågår under hela 2015.
Sju kommuner deltar: Göteborg, Ale, Borås, Öckerö, Tjörn, Härryda och Lerum.

Mer information finns på hemsidan/bloggen www.minimeringsmastarna.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Projektet har även uppmärksammats i medierna, som t.ex. i GPlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontaktperson på GR:
Hanna Hellström

Senast uppdaterad: 2015-01-30 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund