GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Organisation & förbundsledning

Organisationsskiss GR Förbundsfullmäktige Förbundsstyrelsen Styrgrupp Arbetsmarknad Styrgrupp Social välfärd Styrgrupp Miljö och Samhällsbyggnad Strygrupp Utbildning Avdelning Arbetsmarknad och social välfärd Förbundsledning Avdelning Miljö och samhällsbyggnad Avdelning Utbildning Nätverk

Förbundsledning

Helena Söderbäck

Förbundsdirektör

031 - 335 51 96

Gunnel Rydberg

Förbundssekreterare

031 - 335 50 74

 

Avdelningschefer

Anette Arnell

Administrativ service

031 - 335 51 43

 

Bo Andersson

Ekonomichef

031 - 335 51 10

Maria Sigroth

Miljö och Samhällsbyggnad

031 - 335 50 73

 

Fredrik Zeybrandt

Utbildning

031 - 335 50 20

 

Ulrica Furby, tf

Arbetsmarknad och social välfärd

031 - 335 50 25

Nicholas Singleton, tf

Arbetsmarknad och social välfärd

031 - 335 50 81

 

Kontaktperson på GR: Gunnel Rydberg

Organisation

GR har följande avdelningar: 

  • Miljö och samhällsbyggnad: Bostadsbyggande, infrastruktur, grönområden, kustens utveckling och miljö.
  • Utbildning: Gymnasieantagning, Läromedel, Pedagogiskt Centrum och Utbildningssamverkan.
  • Arbetsmarknad och social välfärd: Arbetsmarknad, socialtjänst, vård och omsorg, EU, kurser, seminarier och konferenser för kommunanställda och förtroendevalda samt FoU i Väst - forskning och utveckling inom det sociala området.
  • Adminstrativ service
  • Ekonomi

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund