GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Tjänstemannanätverk


Kommunchefsgruppen

Träffas ca tio gånger per år. I kommunchefsgruppen ger vi, med en gemensam prioritering som grund, förutsättningar för framgångsrik samverkan som skapar utveckling i Göteborgsregionen. I kommunchefsgruppen ger och får vi stöd, inspiration och utmaningar i våra uppdrag.
Kontaktperson på GR: Helena Söderbäck

Kommunledningssekreterare

Träffas två gånger per år, ute i olika kommuner. Nätverkets syfte är erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling inom kommunledningsadministration
Kontaktperson på GR: Gunnel Rydberg

Kommunsekreterare

Träffas två gånger per år, ute i olika kommuner. Nätverkets syfte är erfarenhetsutbyte inom kommunadministration, ärendehantering, juridik, formalia m.m.
Kontaktperson på GR: Gunnel Rydberg

Nätverk för digital utveckling

Nätverket ska verka för att stimulera utveckling inom digitalisering bland GRs kommuner.
Kontaktperson på GR: Johan Kjernald

Nätverket för E-hälsa

Nätverket ska verka för att stimulera utveckling inom E-hälsa bland GRs kommuner.
Kontaktperson på GR: Rosanna Björklund

Förtroendevalda revisorer
Träffas två gånger per år, ute i olika kommuner. Nätverkets syfte är erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling inom revisionen.
Kontaktperson på GR: Bo Andersson

Kommunikationschefer 
Träffas ca fyra gånger per år. Nätverkets syfte är erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och samverkan inom kommunikationsområdet.
Kontaktperson på GR: Eva-Lena Hedvall

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund