GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktige fattar de högsta besluten inom GR och godkänner bland annat den fleråriga verksamhetsinriktningen samt budget och årsredovisning. De fattar även beslut om förbundsordningen som beskriver GR:s uppdrag.

Fullmäktige utser förbundsstyrelsen och utbildningsgruppen. Förbundsfullmäktige har 97 ordinarie ledamöter och lika många ersättare och sammanträder i juni varje år, under valår även i december. Fullmäktige utses av medlemskommunerna.

Mandatperioden för förbundsfullmäktige är densamma som för riksdags- och kommunalval.

Förbundsfullmäktiges mötesdagar 2018

  • 19 juni - Godkännande av verksamhetsinriktning och budget samt årsredovisning.
  • 11 december - Val till GR för mandatperioden 2019-2022.

Inloggning Förbundsfullmäktiges gruppsida

Det goda livet GR

Kommande möte

Föregående möte

Presidium

Foto: Hans Wretling

Stefan Gustafsson (S)
Ordförande, Mölndal

Carola Granell (S) Stenungsund, Utbildningsgruppens vice ordförande

Elisabet Rothenberg (M)
Vice ordförande, Göteborg

Kontaktperson på GR

Peter Holmström

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund