Du är här:

Förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktige fattar de högsta besluten inom GR och godkänner bland annat den fleråriga verksamhetsinriktningen samt budget och årsredovisning. De fattar även beslut om förbundsordningen som beskriver GR:s uppdrag.

Fullmäktige utser förbundsstyrelsen och utbildningsgruppen. Förbundsfullmäktige har 105 ordinarie ledamöter och lika många ersättare och sammanträder i juni och december. Fullmäktige utses av medlemskommunerna.

Mandatperioden för förbundsfullmäktige är densamma som för riksdags- och kommunalval.

Förbundsfullmäktiges mötesdagar 2019

  • 18 juni - Godkännande av verksamhetsinriktning och budget samt årsredovisning.
  • 17 december - Överlämnande av delårsrapport per augusti 2019.

Inloggning Förbundsfullmäktiges gruppsida

Det goda livet GR

Kommande möte

Föregående möte

Presidium

Foto: Hans Wretling

Stefan Gustafsson (S)
Ordförande, Mölndal

Carola Granell (S) Stenungsund, Utbildningsgruppens vice ordförande

Elisabet Rothenberg (M)
Vice ordförande, Göteborg

Kontaktperson på GR

Peter Holmström

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund