GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen ser till att de mål som fullmäktige fattat beslut om följs. De godkänner också GR:s ettåriga verksamhetsplan och detaljbudget. Styrelsen väljer vilka som ska sitta med i de politiska styrgrupperna för arbetsmarknad, social välfärd samt miljö och samhällsbyggnad.

Förbundsstyrelsen har 22 ledamöter och 11 ersättare och de sammanträder cirka sju gånger per år. Presidiet består av ordföranden och tre vice ordföranden. Förbundsstyrelsens presidium har också utsetts till arbetsutskott, vilket innebär att de bereder och tar beslut i vissa frågor.

Mandatperioden för förbundsstyrelsen är densamma som för riksdags- och kommunalval.

  1. Årshjul för förbundsstyrelsen 2018PDF

Förbundsstyrelsens mötesdagar 2018

  • Fredag 9 februari (v 6) i Lilla Edets kommun (delregionalt kollektivtrafikråd)
  • Fredag 23 mars (v 12) i Ale kommun
  • Fredag 4 maj (v 18) i Göteborgs stad
  • Fredag 1 juni (v 22) på GR
  • Torsdag-fredag 20-21 september (v 38) styrelsekonferens
  • Fredag 19 oktober (v 42) i Partille kommun (delregionalt kollektivtrafikråd)
  • Fredag 7 december (v 49) i Kungsbacka kommun

Kommande möte

Föregående möte

Presidium

Helene Odenjung (FP) Göteborg, Utbildningsgruppens ordförande

Jonas Ransgård (M)
Ordförande, Göteborg

Carola Granell (S) Stenungsund, Utbildningsgruppens vice ordförande

Dennis Jeryd (S)
1:e Vice ordförande, Lerum

Carola Granell (S) Stenungsund, Utbildningsgruppens vice ordförande

Stefan Svensson (M)
2:e Vice ordförande, Partille

Carola Granell (S) Stenungsund, Utbildningsgruppens vice ordförande

Ann-Sofie Hermansson (S)
3:e Vice ordförande, Göteborg

Kontaktperson på GR

Peter Holmström

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund