GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Genomförandeplan för Göteborgsregionen avseende VG2020

Västra Götaland 2020, strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland, är det gemensamma styrdokumentet och vägvisaren för hela Västra Götalands utveckling mellan åren 2014 och 2020.

Strategin syftar till att ytterligare stärka Västra Götaland som en attraktiv, ansvarsfull och internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion.

Västra Götalandsregionen har som organisation ansvaret för att ta fram strategin och driva arbetet framåt. Men ett framgångsrikt genomförande kräver att vi är många som medvetet arbetar mot målen och drar åt samma håll. Där har vi alla ett individuellt ansvar som organisationer i att stämma av våra egna verksamheter mot VG2020-strategin.


Delregional genomförandeplan för Göteborgsregionen

Genomförandeplan för Göteborgsregionen avseende VG2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster utgörs av fyra politiskt antagna strategiska dokument som ligger till grund för arbetet i vår delregion:

Genomförandeplan för Göteborgsregionen antogs av GRs förbundsstyrelse 2014-09-26.

Kontaktperson på GR: Helena Söderbäck

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund