GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Publicerat i rådslagsprocessen

Rådslag 5Ladda nerBeställ i pappersformat, ange leveransadress vid beställning
Hållbar tillväxt- mål och strategier med fokus på regional struktur Klicka här »PDF 
Underlag inför rådslag 5 - kommunal reflektionKlicka här »PDF 
Uthållig tillväxt - uppdatering, Redogörelse rådslag 5Klicka här »PDF 
Hur ser vi på vår gemensamma framtid i Göteborgsregionen? Reportage rådslagskonferens 19 mars 2013Klicka här »PDF 
Rådslag 4Ladda nerBeställ i pappersformat, ange leveransadress vid beställning
Strukturbild för Göteborgsregionen, publicerad 2008Klicka här »PDFKan beställas kostnadsfritt från GR
Strukturbild för Göteborgsregionen - FolderKlicka här »PDF 
Strukturbild för Göteborgsregionen - BildmaterialKlicka här »PDFKan erhållas i annat filformat från GR
Arbetspendling i Göteborgsregionen - BildmaterialKlicka här »PDF 
Minnesanteckningar från Rådslag 4Klicka här »PDF 
Samrådsredogörelse Rådslag 4 - Strukturbild för Göteborgsregionen, publicerad 2008Klicka här »PDF 
Structural Illustration for the Göteborg Region, publicerad 2009Klicka här »PDFKan beställas kostnadsfritt från GR
Göteborgsregionens rådslagsprocess - en utvärderingKlicka här »PDF 
Rådslag 3Ladda nerBeställ i pappersformat, ange leveransadress vid beställning
Uthållig tillväxt - Mål och strategier med fokus på hållbar regional struktur, publicerad 2006Klicka här »PDFKan beställas kostnadsfritt från GR
Uthållig tillväxt - Sammanfattande folder, publicerad 2006Klicka här »PDFKan beställas kostnadsfritt från GR
Sustainable GRowth - Goals and strategies that focus on a sustainable regional structure, publicerad 2006Klicka här »PDFKan beställas kostnadsfritt från GR
Samrådsredogörelse; sammanfattning av rådslag 3 i GRs medlemskommuner, januari - mars 2006Klicka här »PDF 
Hållbarhetsmodeller - vad är hållbar utveckling? publicerad 2009Klicka här »PDFKan beställas kostnadsfritt från GR
Rådslag 2Ladda nerBeställ i pappersformat, ange leveransadress vid beställning
Inbjudan till fortsatt rådslag - Ett diskussions- och faktaunderlag, publicerad 2005Klicka här »PDF 
Hur kan vi samverka för att utveckla Göteborgsregionen? - Resultat från rådslag - andra rundan, publicerad 2005Klicka här »PDF 
Rådslag 1Ladda nerBeställ i pappersformat, ange leveransadress vid beställning
Inbjudan till rådslag - Ett diskussionsunderlag, publicerad 2004Klicka här »PDF 
Samrådsredogörelse; samanfattning av rådslag 1 i GRs medlemskommunerKlicka här »PDF 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund